• Názov produktu
  • Hmotnosť
  • m. o. cena

Chlebík bryndzový

Chlebík bryndzový

Chlebík šunkový špeciál

Chlebík šunkový špeciál

Chlebík jemný

Chlebík jemný

Chlebík rybací

Chlebík rybací

Chlebík salámový

Chlebík salámový

Chlebík syrový

Chlebík syrový

Chlebík syrový špeciál

Chlebík syrový špeciál

Chlebík šunkový

Chlebík šunkový

Chlebík vajíčkový

Chlebík vajíčkový

Chlebík vlašský

Chlebík vlašský