Kontakt

LAHODA s.r.o.
Mlynská 27, 4. poschodie
040 01 Košice
IČO: 36 845 418,
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I.
vo vložke č. 20540/V oddiel: Sro
tel.: 055 / 671 41 30
mail: lahoda@lahoda.sk

LAHODA s.r.o.
Prevádzkáreň

Slovenská 4
040 01 Košice

Predajne:
Slovenská 4
040 01 Košice

Južná trieda 1544/7
040 17 Košice

Oc Torysa, Jaltská 2
040 22 Košice

Vedúci výroby:
Darina Vargová
0903 249 028
darinavargova@lahoda.sk

Objednávky:
Katarína Liptáková
0903 249 121
055/ 671 41 30
objednavky@lahoda.sk