Kontakt

LAHODA s.r.o.
Mlynská 27, 3. poschodie
040 01 Košice
IČO: 36 845 418,
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I.
vo vložke č. 20540/V oddiel: Sro
tel.: 055 / 671 41 30
mail: lahoda@lahoda.sk

LAHODA s.r.o.
Prevádzkáreň

Mlynská ul. 27 3. poschodie
040 01 Košice

LAHODA s.r.o.
Prevádzkáreň

Slovenská 6
040 01 Košice

Vedúci výroby:
Darina Vargová
0903 249 028
darinavargova@lahoda.sk

Objednávky:
Katarína Liptáková
0903 249 121
055/ 671 41 30
objednavky@lahoda.sk